متولد 1333 تهران

 

نويسنده، روزنامه‌نگار، طراح و كاريكاتوريست
 صاحب امتياز و مديرمسئول ماهنامة فيلم و فصلنامة Film International

 

فارغ‌التحصيل رشتة سينما از دانشكدة هنرهاي دراماتيك/ هنر (تهران،  1361-1355 )
و مديريت توليد فيلم از مركز مديريت صنعتي ايران ( 1365-66 )

 

آغاز كار مطبوعاتي: بهمن‌ماه 1349

 
  تاريخ سينماي ايران  
  فرهنگ فيلم هاي مستند   فرهنگ فيلمهاي كودكان و نوجوان  
  كتابشناسي سينما در ايران   كتابشناسي سينما در ايران  
فرهنگ فيلمهاي كوتاه داستاني پوسترهاي فيلم
  نردبان هاي بي بام  
  كاريكاتورهاي سياه  
ميان سايه و روشن
         
       
         
  نمايشگاه مسعود مهرابي   نمايشگاه مسعود مهرابي  
  نمايشگاه مسعود مهرابي   نمايشگاه مسعود مهرابي  
  نمايشگاه مسعود مهرابي   نمايشگاه مسعود مهرابي  
  نمايشگاه مسعود مهرابي

 

 

 
 


از مطالب، در ماهنامه سينمايي فيلم

 
 

  سفرنامه / گزارش جشنواره

 
 

زاگرب، حرفي براي گفتن نداشت: جشنوارة فيلم‌هاي انيميشن زاگرب، 1986
(شمارة 40، شهريور 1365).
يك بسته كبريت نم كشيده: جشنواره فيلم هاي كودكان و نوجوانان جيفوني ، 1988
(شماره 71، آذر
1367).
حكايت چشم ودل:
جيفوني(شماره 96، مهر 1369).
رويا هاي برليني: در جستجوي هويتي ديگر: برلين1993(شماره 141، ارديبهشت 1372).
قصه هاي آسيايي ، نسيم شرق: جشنواره كن، 1994 (شماره 162 ، مرداد 1373).
از«كوهستان هاي دودي» تا « راين»: جشنواره مانهايم /هايدلبرگ،1995
(شماره185،بهمن 1374).
در محدوده منطقه آزاد: جشنواره استكهلم، 1995 (شماره 185،بهمن 1374)
در آينه آسمان: جشنواره مونترال و تورنتو،1998(شماره 240،شهريور1378).
اندكي رويا و مشتي حسرت : جشنواره كارلووي واري،2000(شماره 259،مهر 1379)

 
 
 

  گزارش

 
 

شناسنامه‌هاي جعلي براي فريب رهگذران: گذري بر ويترين و سردر سينماها
(شمارة 19، آذر 1363).

كي اول است؟ كي دوم؟
: يك بيماري كهنه در سينماي ايران ـ دربارة جدال پنهان بازيگران، براي آن كه نامشان در تيتراژ، قبل از ديگران باشد (شمارة 29، مهر 1364).
مي‌خواهم بازيگر بشوم: دربارة شيفتگان بازيگري در سينما (شمارة 29، مهر 1364).
سياهي‌لشكرها، قربانيان سراب: وضعيت سياهي‌لشكرها در سينماي ايران
(شمارة 30، آبان 1364).

جايي براي مصرف تنقلات و تنوير افكار: وضعيت سالن‌هاي نمايش فيلم در ايران، با نگاهي به ديروز و امروز (شمارة 31، آذر 1364).
چشم‌انداز سراب، از نزديك: وضعيت سياهي‌لشكرهاي سينماي ايران ـ قسمت دوم
(شمارة 31، آذر 1364).
كدام سينماي كودك و نوجوانان: نگاهي به بخش سينماي كودك
 در جشنوارة چهارم فيلم فجر
(شمارة 35، فروردين 1365).

هان، بله، شاي
د وقتي ديگر: نگاهي به فيلم‌ها و حاشية ششمين جشنوارة فيلم فجر
(شمارة 62 ، فروردين 1367).
روز، خارجي، كتابفروشي‌هاي روبروي دانشگاه: بررسي فيلمنامه‌هاي منتشرشده
(شمارة 108، تير 1370)

 
 
 

  گفت‌وگو

 

محمدعلي نجفي: سربداران، روايت سينمايي از يك رويداد تاريخي است
(شمارة 13، خرداد
1363).
مرضيه برومند، علي طالبي و كامبيز صميمي‌مفخم: گام‌هايي كه با دشواري طي شد
(شمارة 29، مهر 1364)،
ولي‌الله خاكدان (باسابقه‌ترين دكوراتور سينماي ايران): از ارگ تبريز تا جادة ابريشم (شمارة 44، دي 1365).
كيومرث پوراحمد و ابراهيم فروزش: ايجاد روحية استقلال در بچه‌ها،
از هدف‌هاي اساسي سينماي كودكان است (شمارة 46، بهمن 1365).
آيدين آغداشلو، مرتضي مميز، ابراهيم حقيقي، امير اثباتي و محمدعلي باطني
(به‌عنوان طراح پوستر فيلم):
آب‌ها، جويبارهاي خاص خود را مي‌يابد (شمارة 46، بهمن 1365).
احمد شاملو (گفت‌وگوي گروهي): كار سينمايي من «كارنامة بندگي» بود
(شمارة 68 ، شهريور 1369).
خسرو سينايي (دربارة يار در خانه...): فيلمساز هم از نوع همة آدم‌هاي سرگشتة دنياست
(شمارة 72، دي 1367).
محمد ضرابي (بازيگر نخستين فيلم ايراني، آبي و رابي، 1309)
: بازي آبي و رابي در سينما ماياك
/ كارگزار و فيلمبردار: اوگانيانس (شمارة 77، خرداد 1368).
عليرضا زرين (مديرعامل كانون پرورش فكري...): تا امروز بر موج سوار بوده‌ايم
(شمارة 98، آبان 1369).
جعفر شهري (گفت‌وگوي گروهي): خوب، بد، زشت: خاطرات ديگر جعفر شهري
 از فيلم و سينما در تهران قديم (شمارة 101، بهمن 1369).
عليرضا شجاع‌نوري (دربارة سينما و جشنوارة فيلم‌هاي كودكان و...): پروانه‌ها آزادند
(شمارة 113، مهر 1370).
علي‌اكبر صادقي (به‌عنوان سازندة فيلم‌هاي نقاشي متحرك): من ـ نه ـ آنم كه...
(شمارة 113، مهر 1370).
الدار شنگلايا (فيلمساز گرجستاني): اگر پولش را داشته باشيم،
مي‌توانيم دربارة هر موضوعي فيلم بسازيم (شمارة 123، ارديبهشت 1371).
ايشتوان سابو (فيلمساز مجارستاني): سلطة ديگري در راه است
(شمارة 123، ارديبهشت 1371).
موريتس دو هادلن (مدير جشنوارة فيلم برلين): فيلمسازهاي بسيار بااستعدادي در ايران فعاليت دارند  (شمارة 123، ارديبهشت 1371).
بزرگمهر رفيعا (دربارة دادستان): از سينمايي كه دوست دارم... تا دادستان
(شمارة 124، خرداد 1371).
خسرو سينايي (دربارة در كوچه‌هاي عشق): به گيشه نمي‌انديشم، پس  هستم
(شمارة 126، مرداد 1371).
عليرضا خمسه: سينماي كمدي، سينماي راديكال است (شمارة 150،آبان 1372).
ميشا (موشق) گيراگوسيان (از نخستين طراحان پوستر و پلاكارد در سينماي ايران):
پشت ديوار بلند خاطره (شمارة 154، بهمن 1372).
ميشائيل كوتس (مدير جشنوارة مانهايم/ هايدلبرگ): كدام عصر ارتباطات؟
(شمارة 185، بهمن 1374).
گيت شينوس (مدير جشنوارة استكهلم): با شوق و روحي سوزان (شمارة 185، بهمن 1374).
داود ميرباقري (گفت‌وگوي گروهي، ئربارة مجموعة امام علي): نمايش به‌جاي داستان
(شمارة 198، بهمن 1375).
مجيد مجيدي (دربارة بچه‌هاي آسمان): در بركه‌هاي آيينه (شمارة 212، آذر 1376).
جان بورمن (همراه فريدون شفقي): انسان در بوتة آزمايش (شمارة 229، دي 1377).
ابراهيم حاتمي‌كيا (گفت‌وگوي گروهي دربارة روبان قرمز): اصلا به ياد پلاك نيفتادم
(شمارة 247، بهمن 1378).
پائولو كوييلو: دلم مي‌خواهد مخملباف كيمياگر را بسازد (شمارة 254، تير 1379).
رسول ملاقلي‌پور (دربارة نسل سوخته): در ابتدا اسم بود... (شمارة 260، آبان 69).
بهمن قبادي (دربارة زماني براي مستي اسب‌ها)، من ناسيوناليست نيستم
(شمارة 263، دي 1379).
حسن يكتاپناه (دربارة جمعه): اين نوع سينما با انگ زدن از صف خارج نمي‌شود
(شمارة 271، تير 1380).
كيومرث پوراحمد (دربارة شب يلدا): شب سمور (شمارة 280، بهمن 1380).
رسول ملاقلي‌پور
(دربارة قارچ سمي): آب در خوابگه مورچگان (شمارة 286، خرداد 1381).

     
 

  دومي‌ها، گفت‌وگو با حاشيه‌نشينان سينماي ايران

 
 

شاپور بخشايي: اي كاش راه بازگشت داشتم (شمارة 28، شهريور 1364).
سامي تحصني: يك زندگي، يك كابوس (شمارة 32، دي 1364).
علي حاج‌حيدري: بازگشت از گرداب (شمارة 37، خرداد 1365).
داود گشايش‌كار: آپاراتچي‌ها، ستون اصلي سالن سينما هستند (شمارة 39، مرداد 1365).
صفر سيدآبادي
: حال‌وهواي سينماها خوب نبود (شمارة 41، مهر 1365).
ستار اورا (معروف به هركول): مشهد، لاله‌زار و ديگر هيچ (شمارة 45، بهمن 1365).

 
     
 

  نقد فيلم

 

سنگ سحرآميز (شمارة 6 ، مهر 1362).
استقلال‌طلبان (شمارة 8  ، آذر 1362).
شهر موشها: فيلمي متكي بر شخصيت‌هاي پيش‌ساخته (شمارة 29، مهر 1364).
برگ و باد: وقتي درخت‌ها در پاييز شكوفه مي‌كنند (شمارة 31، آذر 1364).
تشريفات: مرز ميان سايه و روشن (شمارة 34، اسفند 1364).
آتش در زمستان: سينما، راديو نيست (شمارة 35، فروردين 1365).
اتوبوس: پروندة قديمي اتوبوس (شمارة 36، ارديبهشت 1365).
عروج: (شمارة 38، تير 1365).
سفر جادويي: تقابل و سازش (شمارة 109، مرداد 1370).
گربة آوازخوان: ترمز و گاز و دنده، حسني چه خوب مي‌خنده! (شمارة 111: شهريور1370).
علي و غول جنگل
: خانة دوست كجاست؟ (شمارة 112، مهر 1370).

     
 

  ماضي نقلي

 
 

«بابا شمل»ها در سينماي خيابان سپه (شمارة 37، خرداد 1365).
 مرگ تنها بازمانده: خان‌باباخان معتضدي درگذشت (شمارة 38، تير 1365).
 
طغرل افشار: از نخستين پيشگامان نقد فيلم نويسي در ايران (شمارة 39، مرداد 1365).
تماشاي رودخانهي رنوار زير ساية سرنيزه (شمارة 43، آذر 1365).

 
     
 

  مقاله

 

سينماي كودكان و نوجوانان در ايران: يك جرعه از اقيانوس خيال
(شمارة 46، بهمن 1365).
تاريخچة پوستر فيلم در ايران (شمارة 46، بهمن 1365).
فيلم كوتاه، پشتوانة سينماست (شمارة 91، تير 1369).
فيلم مستند در سينماي ايران: آوايي كه عتيقه مي‌شود (شمارة 91، تير 1369).
نگاهي به سينماي انيميشن ايران: دوران ركود (شمارة 99، آذر 1369).
رنج و سرمستي، عشق و فراق: صد سال گذشت
(به‌ مناسبت انتشار شمارة 100، دي 1369).
مروري بر تاريخ سينماي انيميشن مجارستان: هيچ توضيحي عادلانه نيست
(شمارة 113، مهر 1370).

آنونس، عكس و پوستر در سينماي ايران
: سه صحنه از يك ماجرا
(شمارة 123، ارديبهشت  1371).
رنگين‌كمان: شكوفه مي‌بارد (به‌ مناسبت انتشار شمارة 200، اسفند 1375).
فيلم‌شناسي سهراب شهيدثالث
: گل‌هاي سرخ براي آفريقا (شمارة 223، مرداد 1377).

دربارة ابراهيم مرادي، اولين فيلمساز ايراني: سرطان عشق (شمارة 263، دي 1379).
چيزهايي از «واقعيت» و «رويا»: به ‌مناسبت 20 سالگي ماهنامة فيلم
(شمارة 290، مهر 1381).

     


صفحه اصلي  وبلاگ مسعود مهرابي نمايشگاه كتاب‌ها تماس

© Copyright 2004, Massoud Merabi. All rights reserved.
Powered by ASP-Rider PRO